ฝังเข็มกระชับสัดส่วน

A060
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์,
จำนวนที่สั่งซื้อ
การฝังเข็มกระชับสัดส่วน คือ การกระตุ้นการเผาผลาญภายในร่างกายและยังช่วยปรับสมดุลต่างๆให้สมดุล

สาเหตุและกลไกการเกิดโรคตามหลักการแพทย์แผนจีน

1.   อายุเพิ่มขึ้นร่างกายอ่อนแอ
2.   อาหารไม่สมดุล
3.   ขาดการออกกำลังกาย
4.   ทุนก่อนกำเนิด


กลไกการเกิดโรค 
เกิดจากพลังงานหยางในร่างกายเสื่อมลง เสมหะชื้นสะสมมากขึ้น ชี่ของม้ามพร่องส่งผลให้การย่อยและดูดซึมสารอาหารแย่ลง สารน้ำต่างๆในร่างกายไม่กระจายออกไป ทำให้คั่งค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย  หรือ ไตหยางพร่อง ไม่มีแรงส่งเลือดไปทั่วร่างกาย เลือดเคลื่อนที่ได้ช้าลง ก่อเกิดเป็นความชื้นสะสม ซึ่งอวัยวะที่เกี่ยวข้องคือ ม้าม ไต หัวใจ ปอด  เกิดภาวะไม่สมดุล สะสมไขมันมากเกินไปในส่วนต่างๆของร่างกาย ประสิทธิภาพของระบบเผาผลาญลดลง

การวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการตามหลักการของแพทย์แผนจีน

1. หยางสุ่ย Yang edema 陽水 (阳水) Yáng shuǐ
เป็นชื่อโรค หรือ ชื่อกลุ่มอาการ จัดเป็นหนึ่งในสองกลุ่มของโรคบวมน้ําส่วนใหญ่ มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก  เช่น ลม ความชื้น ความร้อน ความร้อนอบอ้าวกระทบชี่ปอด ทําให้ชี่ปอดขาดการระบาย การไหลเวียนลมปราณของซานเจียวติดขัด จึงไม่สามารถกระจายสารน้ําให้ลงสู่ กระเพาะปัสสาวะได้อย่างปกติ มักพบอาการกลัวหนาว มีไข้ ไอ  เจ็บคอ อาการบวมมักเริ่มที่บริเวณใบหน้าก่อน ปัสสาวะติดขัด สีเข้ม  ท้องผูก ท้องอืดแน่น ลิ้นมีฝ้าเหนียว ชีพจรเร็ว ส่วนใหญ่ จัดอยู่ในกลุ่มอาการร้อน หรือ กลุ่มอาการแกร่ง
2. อินสุ่ย Yin edema 陰水 (阴水) Yīn shuǐ
เป็นชื่อโรค หรือ ชื่อกลุ่มอาการ  จัดเป็นหนึ่งในสองกลุ่มของโรคบวมน้ํา เป็นชื่อเรียกอาการบวมน้ํา เนื่องมาจากม้ามและไตพร่อง ไม่สามารถกระจาย หรือ ควบคุมสารน้ํา อาการบวมมักเริ่มที่บริเวณขาก่อน สีผิวซีดขาว หรือ หมองคล้ํา ปากจืด อุจจาระเหลว ชีพจรจม ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มอาการพร่องเรื้อรัง
3. เฟิงสุ่ยWind edema 風水 (风水) Fēng shuǐ
(บวมน้ําเฉพาะที่) เป็นโรคบวมน้ําชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุจากถูกพิษลมจากภายนอกทําให้เส้นลมปราณหดเกร็ง เลือดและน้ําเกิดการคั่งค้าง อาการสําคัญคือเกิดการบวมน้ําขึ้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างฉับพลัน
4. ผีสุ่ย  Skin edema 皮水 (皮水) Pí shuǐ; 裏水 (里水) Lǐ shuǐ
(บวมน้ําที่ผิวหนัง) เป็นโรคบวมน้ําชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากภัยลมภัยหนาวหรือร้อนชื้นแทรกเข้าร่างกาย ทําให้ปอดไม่สามารถกระจายและพาน้ําลงได้ตามปกติ น้ําเดินได้ไม่สะดวกจึงเกิดการสะสมคั่งค้างขึ้นในร่างกาย มีอาการบวมน้ํา ปัสสาวะน้อย ตรวจพบมีการรั่วของโปรตีนออกมากับปัสสาวะ ความดันโลหิตสูง
5. เจิ้งสุ่ย  Regular edema  正水 (正水) Zhèng shuǐ
(บวมน้ําทั้งตัวร่วมกับอาการหายใจขัด เป็นโรคบวมน้ําชนิดหนึ่งที่เกิดจากพิษลม หรือร้อนชื้นทําอันตรายต่อไตทําให้เกิดอาการบวมน้ํา ปัสสาวะน้อย ความดันโลหิตสูงที่อาการหนักขึ้นตามลําดับ
6. สือสุ่ย  Stony edema 石水 (石水) Shí shuǐ
(บวมน้ําแบบแข็ง) เป็นโรคบวมน้ําชนิดหนึ่งที่เกิดจากไม่สามารถรักษาอาการบวมน้ํา ในระยะแรกให้หายได้ ทําให ้มีอาการบวมน้ําเรื้อรังและเจิ้งชี่อ่อนแอลงตามลําดับ ตรวจพบโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ ความดันโลหิตสูง หน้าซีดขาว

คอร์สฝังเข็ม

10

ครั้ง

8,500

บาท

คอร์สฝังเข็ม

20

ครั้ง

15,000

บาท
 ความเห็นจากลูกค้าจริง


 
Scroll to Top