โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)

A056
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์,
จำนวนที่สั่งซื้อ
สาเหตุของโรค 
ความรู้เกี่ยวกับโรคจ้งเฟิง มีการพัฒนามาโดยตลอดกว่าสองพันปีดังกล่าวมาแล้ว ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การเกิดโรคมีปัจจัยมาจาก การที่พื้นฐานร่างกายมีชี่เลือดขาดพร่อง ร่วมกับ 3 อวัยวะหลัก ได้แก่ หัวใจ ตับและไต เสียสมดุล เมื่อมีปัจจัยชักนำต่าง ๆ มากระตุ้น จึงทำให้เกิดโรค ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. อายุมากขึ้น ร่างกายเสื่อมถอย
เมื่ออายุมากขึ้น พื้นฐานของร่างกายเสื่อมถอยลงตามวัย เกิดอินตับและไตพร่อง หยางตับแกร่ง หรือร่างกายอ่อนแอ จากการดำเนินชีวิตไม่เหมาะสม เช่น ตรากตรำงานมากเกินไป (ตามทฤษฎีการบาดเจ็บภายในสะสม ของ จางจิ่งเอี้ย) เกิดอินและเลือดพร่อง หยางแกร่งลุกโชนเกิดลมไฟ ผลคือ ส่วนล่างมีอินพร่อง หยางตับแกร่งเกินเปลี่ยนเป็นลมไฟ ชี่และเลือดย้อนขึ้นส่วนบน ปิดทวารสมอง ทำให้เกิดโรคอย่างฉับพลัน

2. การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม
การรับประทานหวาน มัน รสจัดเกินไป กินอิ่มมากเกินไป ดื่มสุรามากไป หรือมีรูปร่างใหญ่โตแต่ชี่อ่อนแอ ชี่ของม้ามและกระเพาะพร่อง ม้ามเสียหน้าที่ในการแปรสภาพและลำเลียง ทำให้เกิดเสมหะ ความชื้นสะสม นานวันเข้าเสมหะแปรเปลี่ยนเป็นความร้อน ไปอุดกั้นเส้นลมปราณและปิดกั้นทวารสมอง หรือในกรณีที่หยางตับมากเกินไปข่มม้าม จนการทำหน้าที่ลำเลียงของม้ามเสียไป เกิดเสมหะขุ่นขึ้น หรือไฟตับมากเกินเผาผลาญสารน้ำจนกลายเป็นเสมหะ ลมตับแทรกซ้อนด้วยเสมหะและไฟ เข้าไปตามเส้นลมปราณ ไปปิดกั้นทวารสมอง เกิดหมดสติฉับพลัน แขนขาอ่อนแรง

3. ตรากตรำทำงานหรือหมกมุ่นทางเพศมากไป
การตรากตรำทำงานมากไป ทำให้สูญชี่ ทำลายอิน เกิดอินพร่อง หยางแกร่ง ลมหยางขึ้นส่วนบน ทำให้ชี่และเลือดสวนย้อนขึ้นบน ปิดกั้นทวารสมอง

การมีเพศสัมพันธ์มากไป ทำให้เกิดไฟหัวใจ ทำลายธาตุน้ำของไต ธาตุน้ำไตไม่สามารถคุมไฟหัวใจ เกิดหยางแกร่งแปรเป็นลม

4. ผลกระทบจากอารมณ์
มุ่งมาดปรารถนามากเกินไป ทำให้ไฟหัวใจกำเริบ หรือพื้นฐานร่างกายมีภาวะอินพร่อง ขาดน้ำรดต้นไม้ (ธาตุน้ำสร้างธาตุไม้ตามหลักปัญจธาตุ) ร่วมกับได้รับผลกระทบทางอารมณ์ ทำให้หยางตับเคลื่อนไหวรุนแรง กระตุ้นไฟหัวใจ ทำให้ชี่และเลือดย้อนขึ้นบน เสินหัวใจเลอะเลือน จนถึงไม่รู้สึกตัว

ปกติเก็บกด โมโหง่าย อารมณ์ไม่โปร่งโล่ง ทำให้ชี่ตับติดขัด นานวันเกิดเป็นไฟ หยางตับแกร่ง กระตุ้นธาตุไฟของหัวใจ เลือดลมพุ่งขึ้นจนปิดกั้นทวารสมอง ทำให้เกิดอาการหน้ามืด ล้มลงกะทันหัน

อารมณ์หงุดหงิด เครียดเรื้อรัง เกิดไฟพร่องขึ้น ทำลายอินจิง (สารจำเป็น) นานเข้าเป็นเหตุให้เกิดอินตับและไตพร่อง หยางแกร่งแปรเป็นลม

5. ชี่พร่องร่วมกับลมจากภายนอกเข้ากระทำ
ชี่และเลือดไม่พอ หลอดเลือดว่างพร่อง ลมก่อโรคจากภายนอกเข้าสู่เส้นลมปราณ ทำให้ชี่และเลือดติดขัด กล้ามเนื้อ เอ็นและหลอดเลือดขาดการหล่อเลี้ยง เกิดอาการอ่อนแรง หรือร่างกายมีเสมหะชื้น ร่วมกับได้ผลกระทบจากลมภายนอก กระตุ้นให้เสมหะความชื้นไปอุดกั้นในเส้นลมปราณ จนเกิดอาการอ่อนแรง

คอร์สฝังเข็มรักษา 10 ครั้ง 8,500 บาท
คอร์สฝังเข็มรักษา 20 ครั้ง 15,000 บาท
ฝังเข็มรักษา 1 ครั้ง 990 บาทความเห็นจากลูกค้าจริง


 
Scroll to Top